Disclaimer

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze ( potentiële ) cliënten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud of actualiteit van deze informatie of gevolgen van het gebruik daarvan.

De koppelingen die worden “aangeboden” zijn in de staat waarin zich deze bevinden zonder enige garantie.
Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende..

De informatie op de site, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het ontwerp en techniek van deze website zijn eigendom van Algemeen Adviesbureau Steemers BV.

COPYRIGHT ® 2004 – 2021 ALGEMEEN ADVIESBUREAU STEEMERS BV