DVD

Dienstenwijzer
Algemeen Adviesbureau Steemers BV, ingeschreven in het register van de
Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 10037944 en mede handelend onder: STEEMERS ADVIESBUREAU, STEEMERS MAKELAARDIJ en STEEMERSGROEP .

Luijtenbroek 60,
5374 RV Schaijk
0486-463404
info@algemeenadviesbureausteemers.nl

Wie zijn wij?
Algemeen Adviesbureau Steemers BV is een onafhankelijke adviesorganisatie op het gebied van hypotheken en alle overige kredietvormen, verzekeringen en spaarproducten. Wij zijn een zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Onze dienstverlening is van hoge kwaliteit. Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft ons kantoor een vergunning gegeven op de volgende gebieden: Levensverzekeringen, Schadeverzekeringen.

Ons kantoor is ingeschreven in het register onder nummer 12015303. Registratie is een wettelijke verplichting. Het register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl).

Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien u schade lijdt als gevolg van fouten die door ons zijn gemaakt, kunnen wij een beroep doen op deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid. U heeft de mogelijkheid onze relatie met ons te beëindigen. Wij hebben ook de mogelijkheid om onze relatie met u te beëindigen.

Onafhankelijk advies
Omdat wij samenwerken met de belangrijkste banken, verzekeraars, spaar- en beleggingsinstellingen staat onafhankelijkheid telkens centraal bij Algemeen Adviesbureau Steemers BV. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn het uitgangspunt bij onze advies. Aan de hand daarvan gaan wij op zoek naar de financiële producten die daar het beste bij passen. Wij maken voor u een objectieve analyse van een aantal vergelijkbare alternatieven en doen u vervolgens een voorstel. Op die manier kunnen wij zo volledig mogelijk aan uw wensen voldoen.

Wat verwachten wij van u?
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij de keuze van een geschikt financieel product, moeten wij op de hoogte zijn van uw persoonlijke en financiële situatie. Het gaat dan om aspecten die van belang zijn bij een (mogelijke) overeenkomst tussen u en een financiële dienstverlener.

Daarom verzoeken wij u ons tijdig en volledig te informeren, ook over eventuele wijzigingen in uw omstandigheden. Denk daarbij aan wijzigingen in uw persoonlijke situatie, zoals geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden en verhuizing. Of veranderingen in uw financiële situatie, zoals inkomens- of arbeidssituatie.

Wijze waarop wij beloond worden
De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waar wij uw hypotheek of verzekering onderbrengen. Indien wij u rechtstreeks kosten in rekening brengen voor onze dienstverlening, informeren wij u hierover vooraf. Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan.

Klachten?
Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Alle klachten worden onder verantwoording van de directie behandeld.

Mocht het probleem niet naar uw tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening:

Bordewijklaan 12
2591 XR Den Haag
Postbus 93257
2509 AG, Den Haag
Tel.: 070-3338960 en 0900-3552248

Het e-mailadres is: info@kifid.nl
U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.